Czesław Fankidejski

department of fine arts

Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na wydziale Rzeźby pod okiem profesora Stanisława Radwańskiego; specjalizacja: rekonstrukcja rzeźby w kamieniu pod patronatem Stanisława Gierady.

Uczył rzeźby studentów kierunków artystycznych w pracowni ASP w Gdańsku prowadzonej przez profesor Annę Bem-Borucką. Wcześniej był zrzeszony z 'e66' i 'WL4', a teraz zgłębia tajniki technik ceramicznych i nie tylko, we własnej pracowni na wsi, w scenerii pól i lasów, koło Skórcza.

''W swojej pracy artystycznej jestem obserwatorem szeroko pojętego świata, w szczególności skupiam się na człowieku, bo to on kreuje rzeczywistość nas otaczającą. Tematem mojej wypowiedzi stają się sytuacje z życia wzięte, jednak ubrane w symboliczną i abstrakcyjną powłokę. Ucząc rzeźby, rysunku i malarstwa stawiam nacisk na wnikliwe obserwowanie i przetwarzanie zdobytych doświadczeń na język plastyczny, nie pomijając przy tym niezbędnych podstaw warsztatowych.

Go back