KULTURA FIZYCZNA - taniec

Technika tańca współczesnego jako główne narzędzie pracy tancerza nie chce mieć zasad, formy, gorsetu, chce mieć znaczenie i zadawać pytania. Tutaj ważniejsza jest indywidualna ekspresja, swoboda, autonomia, czucie i wolność. Skupia się na pracy z ciężarem w kategoriach upadku, odbicia, wznowienia i zawieszenia, architekturze ciała w przestrzeni, rytmie i artykulacji, minimalizowaniu napięć w poszukiwaniu płynności i efektywnego wykorzystania energii i oddechu. Znajomość tej techniki daje konkretne narzędzia do swobodnej kreacji twórczej, jak i wyrażania emocji za pomocą ciała, ruchu.

Pina Baush : „Nie interesuje mnie, jak ludzie się poruszają, ale co nimi porusza”.

Monday

 • 16:00 - 16: 45
  MALUCHY

  4 - 6 lat

  Natalia Murawska

 • 17:00 - 18: 30
  TECHNIKA (młodzież)

  12 - 18 lat

  Natalia Murawska

Tuesday

 • 16:00 - 17: 30
  TEATR TAŃCA I

  8 - 11 lat

  Natalia Murawska

 • 17:30 - 19: 30
  GRUPA PROJEKTOWA - TANIEC (młodzież)

  13 - 18 lat

  Natalia Murawska

 • 19:30 - 21: 00
  TANIEC WSPÓŁCZESNY (dorośli)

  min 18 lat

  Anna Zglenicka

Wednesday

 • 17:00 - 18: 30
  TEATR TAŃCA II

  10 - 12 lat

  Natalia Murawska

 • 18:30 - 20: 30
  GRUPA PROJEKTOWA - TANIEC (dorośli)

  min 18 lat

  Natalia Murawska

 • 19:30 - 20: 15
  INTRO (dorośli OPEN)

  min 16 lat

  Anna Zglenicka

  Magdalena Kowala

  Joanna Woźna

Thursday

 • 16:00 - 17: 30
  TANIEC WSPÓŁCZESNY (dzieci)

  10 - 13 lat

  Natalia Murawska

 • 17:30 - 18: 30
  TEATR TAŃCA II

  10 - 13 lat

  Natalia Murawska

 • 18:30 - 20: 00
  TANIEC WSPÓŁCZESNY (młodzież)

  13 - 18 lat

  Natalia Murawska

Friday