Monika Szczukiewicz

rysunek, malarstwo

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, rzeźbiarka, performerka, terapeutka zajęciowa i pedagog. Brała udział w wystawach indywidualnych oraz zbiorowych w kraju i zagranicą, w zakresie rzeźby oraz sztuk wizualnych. Bierze czynny udział w plenerach i festiwalach rysunkowych, malarskich oraz rzeźbiarskich. Animatorka wielu działań artystycznych na terenie Trójmiasta, aktywnie uczestnicząca w działaniach podejmowanych na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych i potrzebujących pomocy. Związana również z instytucjami kultury i sztuki naszego regionu. Udziela się zawodowo w zakresie rysunku, malarstwa, rzeźby, ceramiki oraz historii sztuki w dwóch Liceach Ogólnokształcących. Od 2011 r. wykładowczyni Sopockiej Szkoły Wyższej, gdzie prowadzi zajęcia na Wydziale Architektury. Swój wolny czas z chęcią spędza na rozwijaniu pasji, jakimi są rzeźbiarstwo, rysunek, malarstwo, fotografia oraz rękodzieło. Od wielu lat jest pochłonięta tym, co kocha najbardziej - pracą z drugim człowiekiem i zarażaniem go swoją miłością do sztuki.

Go back