PRICES

.

* minimalna liczba osób na danym kierunku: 6

nr konta: 05 1140 2004 0000 3702 7877 6572

Group
Hours a week
Price per month
KULTURA FIZYCZNA - taniec
TANIEC - GRUPA PROJEKTOWA (dorośli)

2h w tyg.

170 zł

TEATR TAŃCA II

2,5h w tyg.

200 zł

TEATR TAŃCA I

1,5h w tyg.

150 zł

TECHNIKA (młodzież)

TANIEC WSPÓŁCZESNY (dorośli)

1,5h w tyg.

150 zł

TANIEC WSPÓŁCZESNY (młodzież)

1,5h w tyg.

150 zł

MALUCHY

45 min. w tyg.

120 zł

GRUPA PROJEKTOWA (młodzież)

3,5h w tyg. (GRUPA PROJEKTOWA + TECHNIKA)

200 zł

TANIEC WSPÓŁCZESNY (dzieci)

1,5h w tyg.

150 zł

TANIEC WSPÓŁCZESNY (młodzież) + TECHNIKA

3h w tyg.

200 zł

DZIAŁ SZTUK PLASTYCZNYCH
RYSUNEK / MALARSTWO (dorośli)

2h w tyg.

160 zł

RYSUNEK / MALARSTWO (dzieci)

1,5h w tyg.

140 zł

RYSUNEK / MALARSTWO (młodzież)

2h w tyg.

160 zł

ZAKŁADY SPORTOWE - akrobatyka
AKROBATYKA (dzieci)

1,5h w tyg.

150 zł

AKROBATYKA (młodzież)

1,5h w tyg.

150 zł

AKROBATYKA (dorośli)

1,5h w tyg.

150 zł

ZAJĘCIA PERFORMATYWNE
PERFORMANCE (młodzież)

PERFORMANCE (dorośli)